លោកយាយ​កំសត់​អាយុ ៩២​ឆ្នាំ រស់​នៅលើ​ភ្នំ​ម្នាក់ឯង គ្មាន​កូន​ណា​អើពើ​ជាមួយ​…​សូម្បី​ក្តារម​ឈូក៏​ត្រូវ​ ​ធ្វើ​សម្រាប់​ខ្លូន​ឯង​ – CEN