គេចផុត​ពី​ទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បី​ធ្វើ​ការបង្ហាញ​ម៉ូត​តាម​វិធី​ដ៏​ចម្លែក​ពុំ​ធ្លាប់​មាន​លើ​ពិភពលោក (មានវីដេអូ) – CEN