អាសូរ​សត្វ​កំប្រុក​ត្រូវ​រង​ទារុណកម្ម​ដោយសារ​លួច​ស៊ី​ពោត​​ (មានវីដេអូ) – CEN