និស្សិតកូន​ខ្មែរ​មក​ពី​តាកែវ ឡើង​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​​​ក្នុង​កម្ម​វិធី The voice វៀតណាម ធ្វើ​ឲ្យ Coach និង​ទស្សនិក​ជន​​ពេញ​​ចិត្ត​​ស្តូក​ហ្មង (មានវីដេអូ) – CEN