ចុ​ម​! មាន​យន្តហោះ​ចេះ​ទទះ​ស្លាប​ដូច​បក្សាបក្សី​ដែរ​ន៎​! – CEN