លោក​គីម ជុង​អ៊ុន កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​បញ្ចប់​ជំនួប​កំពូល​ជាមួយ​លោក​ត្រាំ​ – CEN