ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន អនុម័ត​ផែនកា​រទិញ​យោធភ័​ណ្ឌ​ការពារ​ប្រទេសដ៏​ធំ​សម្បើម – CEN