​ប្រធានាធិបតី Trump និង​មេដឹកនាំ Kim ចាប់ដៃគ្នា និង​ជួបចរចា​ទល់មុខ​គ្នា​ហើយ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៅ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN