លោក ត្រាំ និង គឹម បាន​ប្រជុំ​បិទទ្វារ​ចប់ ហើយ​ចាប់ផ្តើម​កិច្ចប្រជុំ​បើកទូលាយ​ – CEN