មេដឹកនាំអាមេរិក និងកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ជំនួបកំពូល ត្រៀមរួមបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ (មានវីដេអូ) – CEN