​រកឃើញ​បេក្ខជន​ជ័យលាភី ផ្នែក​ការប្រើប្រាស់​កម្មវិធី ព័ត៌មាន ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត សម្រាប់​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN