ស្ត្រី​ទម្ងន់​ជាង ២០០​គីឡូក្រាម ឈឺ​ជើង អត់​កន្លែង​អង្គុយ ទៅ​អង្គុយ​លើ​អណ្តើក​អាយុ​ជិត ២០០​ឆ្នាំ មានអី អណ្តើក​ថប់ដង្ហើម​ស្លាប់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN