សម្តេច ហ៊ុន សែន ​៖ គណបក្ស​ប្រជាជន ជា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ពលរដ្ឋ និង​ជាតិ​ពិតប្រាកដ​ – CEN