អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្សព្វផ្សាយ​អនុសាសន៍​សម្តេច ហ៊ុន សែន ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​មន្ត្រីរាជការ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN