ត្រាំ​បើក​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ក្រោយ​ជំនួប​កំពូល ៖ ពុំ​ទាន់​លើកលែង​ទណ្ឌកម្ម​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង (មានវីដេអូ) – CEN