​គ​.​ជ​.​ប​៖ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​កម្ពុជា​ជ្រើស​យក​ការបោះឆ្នោត​តាម​ប្រព័ន្ធ​សមាមាត្រ​? – CEN