នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿ​ន​៖ សង្គ្រាម​បញ្ចប់​ដោយ​ការចរចា សង្គ្រាម​មិន​បញ្ចប់​ដោយ​សង្គ្រាម​នោះ​ឡើយ​ – CEN