សម្តេច សាយ ឈុំ ស្នើ​ឲ្យ​ព្រះសង្ឃ អនុវត្តន៍​ឲ្យបាន​ម៉ឺងម៉ាត់ ចំពោះ​វិន័យ​សង្ឃ និង​ទប់ស្កាត់ ការ​យក​សាសនា ទៅ​អាជីវកម្ម​ – CEN