នាយ កុយ ហ៊ាន​និយាយ​យ៉ាងនេះ ចំពោះ​អ្នកសិល្បៈ​ដែល​ឈឺ​ចូល​ពេទ្យ ហើយ​ថតរូប​បង្ហោះ​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ – CEN