ថៃ​អនុម័ត​គ្រោង​ការសាងសង់​ផ្លូវ​ដែក​ពី​កើត​ទៅ​លិច​ប្រទេស​ខ្លួន​ – CEN