ក្រឡាប់​ទូក​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​រាប់សិប​នាក់​ស្លាប់​នា​ឱកាស​បុណ្យ Eid Al-Fit – CEN