​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​២ មើល​តាម​ការ​Live ផ្ទាល់​ពី​ការលក់​ផលិតផល​តាម Facebook បែកគំនិត​បន្លំ បើក​លុយ​គេ​វេរ​អោយ​ម្ចាស់​ផលិតផល រាប់ពាន់​ដុល្លារ​ – CEN