ស្ងាត់ៗ​អតីត​គូ​ដណ្ដឹង វ៉ាន់ នី​ឡា ភ្ជាប់ពាក្យ ខណៈដែល​នាង កំពុង​បង្កាត់ភ្លើង​ស្នេហ៍​លួចលាក់​ជាមួយ​យុវជន​ម្នាក់ – CEN