កោតតែ​ហ៊ាន​សាក់​កែវភ្នែក​ពណ៌​បៃតង ព្រមទាំង “​ច្រៀក​” អណ្តាត​ឲ្យទៅ​ជា​អណ្តាតព្រែក​ – CEN