មន្ត្រី​អាមេរិក ៖ សមយុទ្ធ​យោធា​រួម​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវ​ផ្អាក​គ្មាន​ការកំណត់​ – CEN