អស់​វាចារ​នឹង​ថ្លែង គ្រា​ដែល​កូនភ្លោះ​ភរិយា​ទើប​នឹង​កើត​មាន​តែ​កូន​ខ្លួន​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN