ធានា​ថា​ប្លែក និង​មាន​តែ​មួយ​! ចាប់​ត្រី​ដោយ​ប្រើ​ប៉េង​ប៉ោង​ (មានវីដេអូ) – CEN