​ដំណើរការ​បោះពុម្ព​សន្លឹកឆ្នោត សម្រេចបាន​៥០​ភាគរយ នឹង​គ្រោង​បញ្ចប់​ទាំងស្រុង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែកក្កដា​ – CEN