គម្រោង​ដាក់​កប៉ាល់​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​តាម​ដង​ទន្លេ​ចេញ-ចូល​ភ្នំពេញ-ក្រុង​តាខ្មៅ កំពុងស្ថិត​ក្នុងការ​សិក្សា​នៅឡើយ​ – CEN