ភ្លៀង​ត្រី​ស្រស់ៗ​ធ្លាក់​ពីលើ​មេឃ ប្រជាជន​នាំគ្នា​ទៅ​កើប​ប្រមូល រីឯ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​បកស្រាយ​មូលហេតុ (មានវីដេអូ) – CEN