មេធាវី​អេ​ហ្ស៊ី​ប​ប្តឹង​ទារ​សំណង​ជំងឺ​ចិត្ត ​១​ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ​ ពីកីឡាករ​សឺ​ជី​អូ រ៉ា​ម៉ូ​ស – CEN