ត្រាំ មានបំណង​នឹង​ទូរស័ព្ទ​ជជែក​គ្នា​ជាមួយ​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន – CEN