នុះ! ស្រីស្អាត​រាំបទ «តាក់ទីងទ័ងៗ» ដ៏ល្បីប្រឈម​​នឹង​ផ្លូវ​ច្បាប់​ហើយ បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ «រឿង​មួយ​នេះ» នៅ​​លើ​​បណ្តាញ​សង្គម – CEN