អ្នក​សង្គម​វិទូ​វៀតណាម​ចាប់ផ្តើម​ស្រែក​ព្រមាន​ពី​រឿង​ឆាត​សិច “​ក្រុម Hot girl” ដែល​ជំនាញ “​ជេរ​ម៉ែឪ​” ហើយ​ត្រូវបាន​ពិភព​អ្នកញៀន​ឆាត​សិច​លើកតម្កើង​ពួកគេ​ឲ្យទៅជា “​តារាៗ​” – CEN