ត្រាំ ចង់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​បង្ហាញ​ឥរិយាបថ «​ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់​» ពេល​គាត់​ថ្លែង ឲ្យ​ដូច​ពលរដ្ឋ​កូរ៉េខាងជើង​ធ្វើ​ដាក់​លោក គឹម ជុង​អ៊ុន – CEN