ផ្ទុះអាវុធ​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស ២០​នាក់​រងរបួស ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សិល្បៈ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​អាមេរិក​ – CEN