ជនសង្ស័យ​១២​នាក់​ ជួញដូរ​និង​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN