ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ ជន​ដែល​បង្ហោះ​សារ​ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN