ក្រសួង​ធនធានទឹក​៖ ភ្លៀង​នឹង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ជា​បន្ដបន្ទាប់ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨-២៤ ខែមិថុនា​, អ្នកធ្វើដំណើរ និង​នេសាទ​តាម​សមុទ្រ គួរ​ផ្អាក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ – CEN