​ប្រទេស​ស៊ីវិល័យ​ដូចជ​ប៉ុន ក៏​នៅ​មាន​ករណី “​អ្នកស្លាប់​” ស្រាប់តែ​មក​គោះ​ទ្វារ​ក្រោយ​បញ្ចុះសព​បាន​១​ឆ្នាំ – CEN