សព​ដាយ​ណូ​ស័រ ដែល​ទ្រង់ទ្រាយ​ដើម​យ៉ាង​ល្អ ទម្ងន់​ជាង ១​តោន ត្រូវ​គេ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​សារមន្ទីរ​ក្នុង​ប្រទេស​កាណាដា​ – CEN