​បុណ្យ​ឆ្លង​ព្រះវិហារ​និង​សមទ្ធិ​ផល​នានា​នៅ​វត្ត​ស្វាយ​ជ្រំ​ លោក​ជំទាវ​ម៉ែន​សំអន​អំពាវនាវ​ពលរដ្ឋ​ឲ្យទៅ​បោះឆ្នោត​អោយ​បាន​គ្រប់ៗ​គ្នា​គឺ​បោះឆ្នោត​ជូន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN