ឡើង​ច្រៀង​ស្លៀក​ស្ទី​ប ហើយ​ហុច «​ប៉េ​ណូ​» ដាក់​អ្នក​ស្រវឹង​ខិលៗ មានអី បុរស​ម្នាក់​លូកលាន់​ឡើង​ម៉ា​ឆ្ងាញ់ ទោះ​ត្រូវ​១​កែង​ចោត (​វីដេអូ​) – CEN