​នាគ​ពិតប្រាកដ​ដែល​គេ​ឃើញ​លើក​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ប្រទេស​ចិន មាន​គ្រោងឆ្អឹង​ប្រវែង​ដល់​ទៅ ១០​ម៉ែត្រ – CEN