លោក គីម ជុង​អ៊ុន នឹង​ជួប​លោក ស៊ី ជិន​ពៀន នៅថ្ងៃនេះ (មានវីដេអូ) – CEN