​ចាប់​ស្ត្រី​ជាប់ចោទ​ម្នាក់ តាម​ដីកា​ពី​បទ​អូសទាញ​ពេស្យាចារ​កុមារ ពេល​រត់​ចេញ​ពី​មន្ទីរពេទ្យ ទៅ​សម្រាលកូន​ – CEN