កម្មវិធី​ស្វែងរក​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត Next Top Model ទាមទារ​បេក្ខភាព ត្រូវ​ដោះ​សម្លៀក​បំពាក់​ចេញ ធ្វើឲ្យ​បេ​ក្ខ​នារី​ខ្លះ​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​ព្រោះ​ភ័យខ្លាច​ – CEN