ហួសចិត្ត​! ​ភ្ញៀវទេសចរ​គ្មាន​ខួរ ដើរ​ជាន់​កម្ទេច​ស្រូវ​កសិករ​ឡើង​ម៉ត់ ដើម្បី​ថតរូប ដោយ​​មិន​​ខ្វល់​​​នឹង​​​ស្លាក​​សញ្ញា​​ហាម​​ជ្រងោៗ​​! – CEN