ញាក់សាច់​នឹង​ស្រី​ស្អាត​រុស្ស៊ី ៖ មើល​ត្រឹម ក ស្រៀវ​សាច់ ដល់​ឃើញ​ស្មា​ចុះ​…​ញាក់សាច់​តែម្តង​! – CEN