បុរស​ម្នាក់​មើល​រឿង​ខ្មោច​ឆៅ zombies អស់ ៣៦​ម៉ោង ខណៈ​កំពុង​ជក់​គ្រឿង​ញៀន មា​នអីបែក​ថ្នាំ ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​សម្លាប់​មនុស្ស ដោយ​គិត​ថា​ពួក​គេ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ខ្មោច​ឆៅ – CEN